ខ្ញុំ​មានដីចំការ នឹង ផ្ទះ សំរាប់លក់ នៅភូមិ ស្រកានាគ, តាកែន កោះស្លា ស្រូកឈូក ខេត្តកំពត​​។ ទំហំដី 40 ហិកតា, តម្លៃ​ស្នើ​សុំ 50,0000 ដុល្លារ, តម្លៃអាចចរចាបាន.

Farm estate for sale by owner, located in Takaen Kohsla, Chhuk, Kampot province. Land size is 40 hectares, asking $500,000.


សូម​ទាក់ទង លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម (ភាសាខ្មែរ)

លោក វាន់ដឿន 097 258 1472 | 012 677 012

-----------------------------------------------------------------------------

For English speaker, please call Mr. Nareth

at 066 600 918

ដីចំការ ខ្ញុំនៅ តាកែន កោះស្លា ស្រូកឈូក ចម្ងាយ 16 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 41, ទៅខាងលិច ​ជុំគឺរឺ

The farm is located west of Chumkiri, about 16 kilometer from highway 41.


ចំការមានដូងក្រអូប 700 ដើម ផ្លែ ខ្លះ ហើយ, តាងៃន 450ដើម ស្វាយ ២០០ដើម

There are 700 fragrant coconut plants, some fruit bearing.្ plus loganberry 450

ដីចំការនេះនៅជាប់នឹងរមនីយដ្ឋាន(រីសត) ដែលកំពុងសាងសង់។

Our farm is adjacent to a brand new resort being built. See resort images below.

នៅក្នុងចំការនេះមាន ផ្ទះថ្ម ពីរបន្ទប់គេង និងបន្ទប់ទឹកបី

The estate has a concrete house with 2 bedrooms and 3 western bathrooms with flushing toilet

ចំការនេះ មានស្រះធំពីរ មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាំផ្លែបឺរ ឬ ធូរេន ឬ ម្រេច

There are two large ponds on the farm, enough water for growing avocado, durian or black pepper

ចំការនេះមានភ្លើងអគ្គិសនី 64 amp

The farm has grid electricity, running at 64 amp.

រមនីយដ្ឋាន(រីសត) ដែលកំពុងសាងសង់

New resort is being constructed.